AMS Målermontasje i Oslo

På vegne Hafslund Nett, som er regionalnetteier i Oslo, Akershus og Østfold, skal vi bytter ca 50 000 målere i 2019.  

Hafslund Nett eier og drifter Norges største nett. Hafslund eier størsteparten av distribusjonsnettet i Oslo, Akershus og Østfold. Omtrent halvparten av målerne som skal byttes står i fellesanlegg som for eksempel borettslag. Det er også byggstrømskasser, spesialanlegg med laststyring i nettstasjoner, produksjonsanlegg eller høyspentanlegg. En del av målerne er av ulike grunner ikke tatt i hoveduttrullingen, og skal nå gjennom en Clean up. Flere av målerne skal byttes fordi de krever utbedring av tekniske avvik. 

Om du har spørsmål rundt dette byttet er vårt bookingteam åpnet fra kl. 07.00 til kl. 17.00, og treffes på:

Tlf. 32 11 96 71 (Spesialsaker)
Tlf. 32 11 96 76 (Clean up)