AMS Målermontasje i Troms

På vegne av Troms Kraft Nett bytter vi 70 000 smarte strømmålere i Troms fylke innen utgangen av 2018.

SMARTservice gjennomfører i samarbeid med Troms Kraft Nett (TKN) og systemleverandør Kamstrup montering av AMS-målere i Troms fylke.

Totalt skal omlag 70 000 målere samt tilhørende kommunikasjonsutstyr monteres innen utgangen av 2018. Selve hovedutrullingen startet januar 2017.

SMARTservice Norge har bygget opp to baser i nettselskapets område, en base i Tromsø og en på Finnsnes. Totalt vil det være omlag 30 montører fra ulike underleverandører i Troms fylke.

Vi utfører AMS målermontasje i kommunene:
Bardu, Salangen, Målselv, Balsfjord, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Lenvik, Torsken, Berg, Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Kåfjord.

Prosjektet ledes fra Hønefoss, og følges opp lokalt via våre baseledere i Tromsø og på Finnsnes.