AMS Målermontasje på Ringerike i Buskerud

Det var her det hele startet i 2012 da Ringeriks-Kraft Service AS utførte montasje av 20 000 AMS-målere på Ringerike i perioden 2012-2013.

Arbeidet innebar prosjektledelse, booking, montasje og lagertjeneste på oppdrag fra Kamstrup AS, som var TurnKey leverandør for Ringeriks-Kraft Nett AS.

Utrullingen dekket da hele Ringeriks-Kraft sitt nettområde, som spenner fra Sollihøgda i Sør, til Nes i Ådal i Nord, med Tyristrand og Hønefoss i senter. En god blanding av grissgrendte områder, tettsteder og byområde.

Ringeriks-Kraft Service etablerte en base i Hønefoss med eget lager, prosjektledelse, booking og montører. Det var 10 montører tilknyttet gjennomføringen som varte i 15 måneder fra start til slutt.

Resultatet traff godt på alle prosjektmålene, og SMARTservice tok med seg verdifull erfaring fra arbeidet som vi bruker i prosjektene våre hver dag.