Första kontraktet i Sverige!

SMARTservice Nordic Contractors AB, dotterbolag till norska energikoncernen Ringerikskraft, har ingått ett samarbete med mätsystemleverantören Landis+Gyr gällande installation av ca. 15.000 elmätare i Falkenberg.

Pressmeddelande den 18 oktober 2019

Erfarenheten av att nyligen ha installerat nästan 700.000 elmätare i Norge gör SMARTservice till en attraktiv leverantör för liknande projekt i Sverige. Avtalet med Landis+Gyr är ett första steg in på den svenska marknaden.

- Vi är oerhört stolta över att ha vunnit det här kontraktet tillsammans med Landis+Gyr. Det är en spännande partner som vi kommer att se mer av i Sverige säger Nan Rogstad, VD för SMARTservice Nordic Contractors AB.

Projektstart i Falkenberg är planerad till 18 maj med en pilot som ska slutföras före jul 2020. Huvudutrullningen sätter igång i början av 2021. Under införandeprojektet kommer SMARTservice att stå för projektledning, logistik, avtalshantering och installation.

- Det var förra sommaren som den svenska regeringen beslutade om nya funktionskrav för elmätare. Vi befinner oss i en mycket spännande period med flera anbudsprocesser som startar inom kort. Just nu är vi helt fokuserade på att vinna nästa projekt, säger Rogstad.

Innan den 1 januari 2025 ska nästan 5,5 miljoner elmätare ha bytts ut i Sverige och det är fortfarande många avtal som ska fördelas till både mätarleverantörer och installationspartners.

I Sverige är projekten i många fall upprättade så att elbolagen ingår avtal med de olika mätarleverantörerna och får mätarna färdiginstallerade på väggen. Då är det upp till de olika mätarleverantörerna att ingå samarbete med installations- och logistikpartners för själva genomförandet. Det är just ett sådant avtal SMARTservice har tecknat med Landis+Gyr.

- Vi uppskattar den erfarenhet som SMARTservice har aktuell efter nyligen genomförda projekt i Norge och det goda samarbetet vi har haft hittills. Vi ser också att våra kunder uppskattar SMARTservices kompetens, engagemang och vilja att hitta lösningar. Vi ser fram emot vårt projekt i Falkenberg och är övertygade om att vi tillsammans kommer att leverera det Falkenberg Energi förväntar sig, säger Gunnar Hedbris och Jan Fredric Karlsson, Landis+Gyr.


Robert Lidgren (Landis+Gyr), VD Bo Anders Antonsson (Falkenberg Energi AB), mätchef Peter Persson (Falkenberg Energi AB), nätchef Karin Tångring (Falkenberg Energi AB), Jan Fredric Karlsson (Landis+Gyr), VD Nan Rogstad (SMARTservice) och bid manager Emelie Froode Andersson (SMARTservice). FOTO: Kristina Nikkonen

 

För närvarande har SMARTservice en anställd som arbetar i Sverige, förutom den svenska styrelseordföranden Anders Ericsson, tidigare koncernchef för Jämtkraft. SMARTservice kommer i framtiden, liksom de gjort i Norge, att rekrytera personal lokalt där projekten genomförs.

Läs mer om Landis + Gyr: https://www.landisgyr.se/

Kontaktinfo:    

Nan Rogstad, VD SMARTservice Nordic Contractors AB, mobil: +47 91770730

Anders Ericsson, styrelseordförande SMARTservice Nordic Contractors AB, mobil: +46 70 5717755