OM OSS

SMARTservice är en projektinriktad verksamhet, optimerad för att genomföra installationsprojekt av smarta elmätare. SMARTservice startades i mitten av 2015 som en del av Ringerikskrafts satsning på installation av smarta mätare i storskalig utrullning. Satsningen har sin grund i det vällyckade och uppmärksammade projektet som då hade genomförts av Ringerikskraft Nett AS i Ringerike och Hole 2012/2013.

I årsskiftet 2015/2016 hade SMARTservice sju anställda, i början av 2018 över 100 stycken. När alla elmätare i Norge skulle bytas, fick SMARTservice uppdraget att byta över en fjärdedel av alla mätare på den norska marknaden. Vi har haft projekt på olika platser runt om i Norge, med mätare från Kamstrup, Aidon och NURI/Kaifa. Totalt har vi bytt ca. 700 000 mätare i Norge. 

SMARTservice och hela Ringerikskraft-koncernen, som vi jobbar tätt tillsammans med, präglas av sunda värderingar, rik företagskultur och goda samarbeten. För entreprenörerna i koncernen är huvudmålen att alltid leverera sina produkter i rätt tid, med högsta kvalitet och till rätt pris. I Ringerikskraft är vi ”God alene, best sammen” - eller ”Bra ensam, bäst tillsammans”, som vi säger på svenska.

Efter flera års erfarenhet av väl genomförda installationsprojekt runt om i Norge har vi bestämt oss för att utveckla verksamheten i Sverige. Hittills har vi ingått samarbeten med Landis+Gyr i Falkenberg och Kamstrup i Höganäs, och ser fram emot att komma igång med projekten och se vilka möjligheter som finns runt nästa hörn i Sverige. 

Läs mer om våra pågående- och avslutade projekt genom att klicka på punkterna i kartan nedan.