Varför SMARTservice?

Som installationsleverantör för en fjärdedel av Norges smarta elmätare har vi upparbetat oss ovärderlig erfarenhet av att driva stora logistikprojekt. För oss är det viktigt att vara flexibla eftersom vi vet att skräddarsydda lösningar ger de bästa resultaten. SMARTservice levererar säkert och professionellt i samarbete med dig som kund.

"SMARTservice förstår oss, de ser behovet och har samma tillvägagångssätt att göra jobbet som oss. De har byggt upp AMR-utrullningen till ett eget hantverk, och har genom det mycket erfarenhet. SMARTservice, som våra representanter ute hos slutkunder, förstår att vårt omdöme är viktigt och bidrar till att öka det. SMARTservice är en dynamisk och professionell organisation som är öppen för dialog. De möter oss där vi är. De är engagerade och stolta och ger inte upp en enda slutkund." -Jon Gunnar Grimstad, F.d. Projektledare Norgesnett 

Projektledning

Vi har en engagerad projektledning med omfattande och bred erfarenhet av att driva både små- som stora projekt.

Vi gör det som krävs för att fullföra det vi avtalat. Vi har våra rötter i energibranschen och som en del av Ringerikskraft-koncernen präglas SMARTservice av sunda värderingar, rik företagskultur och goda samarbeten. Vi tror på involverande ledarskap. På norska kallar vi det för "god alene, best sammen" - Bra ensam, bäst tillsammans.

Planering och logistik

Vi är på plats där det händer.

Erfarenhet från tidigare projekt gör att vi har redskapen för att kunna lägga upp den bästa utrullningsplanen och utföra storskalig utrullning av mätare på ett kontrollerat och effektivt sätt. Genom att ha platskontor och lager strategiskt placerat i det nätområdet vi arbetar i skapar vi möjligheten att arbeta tillsammans med lokal arbetskraft. Lokalkännedom om nätområdet är avgörande för att skapa en effektiv utrullningsplan som fungerar för både elbolaget, dess kunder och de montörer som skall utföra arbetet. Mer flexibelt, mer effektivt och fundamentalt för värdefulla samarbeten.

Avtalshantering

Våra kunders omdöme är viktigt för oss.

Vi har utarbetat väl fungerande rutiner och struktur för att få bästa möjliga logistikflyt för våra montörer, samtidigt som vi anpassar oss efter slutkunder och geografiska områden. Vi vet hur bra team skapas och hur god kommunikation upprätthålls. Kundens omdöme är viktigt för oss och vi har det som krävs för att både elbolagen och deras kunder ska bli nöjda.

Installation

Med fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet.

Våra montörer jobbar i urbana centrum, i byar, på öar och fjäll - i alla slags väder. En välarbetad utrullningsplan, samarbete med lokala underentreprenörer samt bra kommunikation genom projektet ger alla förutsättningar för effektiva dagar för montörerna.  Vi jobbar hela tiden med att säkra arbetsmiljön för våra montörer och har stort fokus på säkerhet.